Říčany pomáhají školám v obcích zasažených tornádem

Zástupkyně města Říčany navštívily oblast zasaženou tornádem. Říčany budou směřovat pomoc na obnovu základní a mateřské školy v Moravské Nové Vsi. První část pomoci ve formě finančního daru a potravinových poukázek byla předána pracovníkům sociálního odboru v Břeclavi a některým občanům postiženým tornádem přímo v Moravské Nové Vsi. Pomoc prostřednictvím sociálního odboru konkrétním rodinám bude pokračovat. V regionu jsou v současné době třeba finanční prostředky, stavební materiál (dřevo, hřebíky, střešní krytiny) a řemeslnické profese (klempíři, truhláři, tesaři, pokrývači, zedníci…). Město Říčany hledá stavební firmy, které by postiženým obcím poskytly své služby. Pokud se místní podnikatelé výše popsaných profesí přihlásí, město Říčany je podpořía nabízí i zprostředkování kontaktů. V případě, že chcete darovat finanční pomoc, transparentní účet postiženého městyse Moravská Nová Ves je 6013203349/0800, variabilní symbol 2 je určen pro základní školu, 3 pro mateřskou školu a 1 pro městys Moravská Nová Ves.

Všem dárcům děkujeme!