MHD Říčany - Červená linka 2: Strašín, Pastelkov - Náměstí - Kuří a zpět