Přerušení provozu v Mateřské škole Kuřátko v měsíci červenci a srpnu 2023

V souladu s § 3, odst. 1, vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bude od 3. do 7. července 2023, od 17. do 31. července 2023, od 1. do 31. srpna a 1. září 2023 provoz Mateřské školy Kuřátko přerušen (zavřeno). Provoz je přerušen z důvodu čerpání dovolených zaměstnanců školy a provedení nezbytných přípravných prací nutných k zahájení školního roku.

 

Pokud potřebujete, můžete požádat o přijetí dítěte v době:

17. – 21. 7.  2023 v Mateřské škole Zahrádka, Labská 2577/6, Říčany, 251 01

www.zahradkaricany.cz

24. 7. - 11. 8. 2023 v Mateřské škole U Slunečních hodin, Štefánikova 1616, Říčany, 251 01

www.msuhodin.cz

14. – 25. 8. 2023 v Mateřské škole Čtyřlístek, Domažlická 1656, Říčany, 251 01 

www.ctyrlistek-ricany.cz

 

Co udělat:

 1. Požádejte třídní učitelku vašeho dítěte

  • o formulář žádosti o přijetí 
  • o kopii evidenčního listu dítěte

 2. Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí spolu s kopií evidenčního listu podejte osobně, do poštovní schránky školy nebo službou Česká pošta a.s. k rukám ředitelky dané mateřské školy, a to nejpozději do 31. 3. 2023.

 

Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v uvedených termínech probíhá ve správním řízení.

                                         

V Říčanech, Kuří, dne 1. 2. 2023                                                            Hana Koubková, ředitelka školy