Platby - léto 2023

ŠKOLNÉ V MĚSÍCI ČERVENCI 2023

Platba za školné 345,- Kč / 10. - 14. 7. 2023 

Platba ŠKOLNÉ – účet č. 5679640399/0800, splatnost do 15. června 2023.

 

STRAVNÉ V MĚSÍCI ČERVENCI 2023

  • Záloha platby za stravné pro dítě do 6 let věku včetně 277,- Kč/10.-14. 7. 2023
  • Zálohy platby za stravné pro dítě, které dosáhlo 7 let věku 300,- Kč/10.-14. 7. 2023

Platba STRAVNÉ – účet č. 5679643389/0800, splatnost do 15. června 2023.

Stravné bude vyúčtováno dle skutečné konzumace do 15. 11. 2023. Případné přeplatky budou vráceny na číslo účtu, které uvedete na přihlášce ke stravování.

 

Při platbě školného a stravného uveďte jméno a příjmení dítěte a název MŠ, do které běžně dochází.