Noc s Andersenem - nocování ve školce

Naše školka Kuřátko se na konci března připojila k celorepublikové akci na podporu dětského čtenářství s názvem Noc s Andersenem. Cílem bylo procvičit u dětí předčtenářské dovednosti - orientaci v obrázcích, usuzování na základě svých zkušeností i předvídání. Dovést děti k poznání, že kniha je zdroj zábavy i poučení, a vzbudit v dětech celoživotní zájem o četbu.

A tak paní učitelky Lucka a Jana připravily v rámci této akce pro děti ze třídy Koťátek celodenní program završený společným přespáním dětí ve školce.

Děti se v pátek ráno 31. 3. 2023 sešly ve třídě se svými plyšovými medvědy různých druhů a velikostí a projektový den s knihou mohl začít. Odvážné děti ze třídy Koťátek si užily školkový den a noc s knihou Daisy Mrázkové Můj medvěd Flóra. Příběh o medvědici vede děti k empatii, altruismu a k prosociálnímu chování. Knížku si děti s paní učitelkami společně nejen přečetly, ale zároveň si její příběh i postupně prožily. S využitím metod dramatické výchovy vedly učitelky děti k tomu, aby si vyzkoušely pocity, které asi prožíval medvídek opřený o strom, když si ho nikdo nevšímal. Pak se navzájem ve dvojicích, stejně jako medvídek v příběhu jemně vypraly. Zahrály si na tátu z příběhu a poznávaly, kdo je schovaný pod dekou. Stejně tak si pak hrály na postavy z příběhu Petra a Helenky a seznamovaly svoje medvědy s hračkami ve třídě. S pomocí obrázkové dětské knihy s názvem Mapy, kde je vykreslen svět, poznávaly Flóřiny předky. Nejvíce ovšem děti nadchlo večerní dobrodružné vyhledávání „ztracených“ Flóřiných dopisů. Paní učitelky je ukryly po celé budově školy. Neobvyklý byl pro děti pobyt na školní zahradě v nezvyklou podvečerní dobu se zážitkem stmívání i společná večeře, kdy za okny školy byla úplná tma. Pak děti na dobrou noc shlédly večerníček, o čem jiném než o medvědech, a už hajdy do peřin. Druhý den v sobotu ráno se po medvědí snídani děti s úsměvem vítaly se svými rodiči a jak řekl jeden kluk – tahle přespávačka byla vážně super. Den i noc s Flórou byly zkrátka báječné.

 

Lucie Šůchová, zástupkyně ředitelky