Projekt MŠ Kuřátko Říčany šablony OP JAK

Mateřská škola Kuřátko, příspěvková organizace zahájila 1. 4. 2023 realizaci projektu MŠ Kuřátko Říčany šablony OP JAK (reg. č. projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0007280). 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita Vzdělávání, cíl politiky Sociální Evropa, specifické cíle

Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy 

Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.


V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: 

Školní asistent MŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Inovativní vzdělávání dětí v MŠ


 

NA PROJEKT BYLA POSKYTNUTA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE