Adventní čas ve školce

Adventní čas s rozzářenýma očima dětí je tou nejkrásnější dobou v roce. Na začátku prosince si děti z naší školky užily divadelní představení Čert a Káča v Divadle v Horních Počernicích. Pak se těšily na příchod Mikuláše s andělem, který jim přinesl sladkou odměnu. V průběhu adventu děti vyráběly ozdoby na vánoční stromeček u kostela na náměstí v Říčanech – letos na něm plují ponožkové rybky. Ve školce při tvořivé dílničce společně s rodiči vyrobily papírové anděly. Děti nezapomněly v tomto magickém vánočním čase ani na druhé – vytvořily drobné dárky pro říčanskou charitativní sbírku. První adventní neděli potěšily svým pěveckým vystoupením návštěvníky při příležitosti rozsvícení vánočního stromu na návsi v Říčanech – Kuří. Dále pro seniory v obci vytvořily kouzelná vánoční přání v rámci projektu Ježíškova vnoučata. My všichni z Mateřské školy Kuřátko přejeme v novém roce 2024 všem jen to dobré a těšíme se spolu s dětmi, co nového a zajímavého nás v něm čeká.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Kuřátko