LÉTO 2024 - Jak podat žádost o přijetí do MŠ Kuřátko od 15. do 26. července 2024

Vážení rodiče.

v mateřské škole Kuřátko je v době letních měsíců provoz od 15. do 26. července 2024.

Pokud potřebujete umístit své dítě v tomto termínu z důvodu přerušení provozu ve vaší mateřské škole do mateřské školy Kuřátko, můžete podat k rukám ředitelky Mateřské školy Kuřátko písemnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, a to nejpozději do 31. 3. 2024. (Služba naší školy je v této době určena především pro ty rodiče, kteří nemohou v této době zajistit péči o dítě vlastními silami). Podání žádosti probíhá ve správním řízení.

 

Co udělat:

a) Vytiskněte si formulář žádosti o přijetí. Ke stažení je na konci tohoto textu v pdf formátu.

b) Požádejte třídní učitelku vašeho dítěte o kopii evidenčního listu dítěte

c) Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí spolu s kopií evidenčního listu podejte osobně, datovou schránkou nebo službou Česká pošta k rukám ředitelky Mateřské školy Kuřátko, a to nejpozději do 31. 3. 2024

 

V případě přijetí vašeho dítěte do Mateřské školy Kuřátko se, prosím, před nástupem dítěte do školy seznamte se Školním řádem, který je uveden na web stránkách školy: www. mskuratko.ricany.cz

 

Kontakty:

Hana Koubková, ředitelka školy

Mateřská škola Kuřátko, Rooseveltova 3, Říčany, Kuří, 251 01

Mobil: 606 553 595, telefon: 313 104 293, e-mail: reditel@mskuratko.ricany.cz

datová schránka: 2iumvhr

 

Pokud bude vaše dítě přijato, je:

ŠKOLNÉ

Platba za školné 619,- Kč / oba týdny (jeden týden 309.50Kč)

Platba ŠKOLNÉ – účet č. 5679640399/0800, splatnost do 15. června 2024.

 

STRAVNÉ

Záloha platby za stravné pro dítě do 6 let věku včetně 704,- Kč/oba týdny  (352 Kč jeden týden)

Zálohy platby za stravné pro dítě, které dosáhlo 7 let věku 779,- Kč/ oba týdny (389.50 Kč jeden týden)

PLATBA STRAVNÉ – ÚČET Č. 5679643389/0800, SPLATNOST DO 15. ČERVNA 2024

Stravné bude vyúčtováno dle skutečné konzumace do 15. 11. 2024. Případné přeplatky budou vráceny na číslo účtu, které uvedete na přihlášce ke stravování.

 

Při platbě školného i stravného uveďte jméno a příjmení dítěte a název MŠ, do které běžně dochází. 

                                                   

V Říčanech, Kuří 12. 2. 2024                                                                   Hana Koubková, ředitelka školy